Υπαρξισμός

Martin Heidegger

Γερμανός φιλόσοφος (1889-1976), ίσως από τους γνωστότερους σύγχρονους φιλοσόφους και μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, λόγω της εμπλοκής του με το ναζισμό. Το  μεγαλύτερο του έργο «Είναι και ο χρόνος», αποτελεί ένα πλήρες δοκίμιο οντολογίας, στο οποίο εξετάσει το Ον και το Είναι σε όλες του τις διαστάσεις. Κάποιες από τις βασικότερες ιδέες που παρουσιάζονται είναι “Το-εδωνά-Είναι”, “Είναι-μες-στον-κόσμο” “Είναι-προς-το-θάνατο”, η αυθεντικότητα, η ανοιχτότητα, το κάλεσμα της συνείδησης, η γλώσσα κ.ά. Η συνεισφορά του Heidegger στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία είναι θεμελιώδης. Από τη συνεργασία του με τον ψυχίατρο Boss και τα σεμινάρια Zollikon Seminars ξεκίνησε η Daseinanalysis (Φαινομενολογική Ανάλυση). Ο Heidegger υπήρξε πολυγραφότατος, είναι ωστόσο δύσκολος στο διάβασμα, από μη εξοικειωμένους αναγνώστες.

 • Περί της ουσίωσης και της έννοιας της φύσης, εκδ. Ροές, 2014
 • Είναι και χρόνος, εκδ. Δωδώνη, 2013
 • Νίτσε, εκδ. Πλέθρον, 2011
 • Περί πολιτικής. Περί αληθείας. Περί τεχνικής, εκδ. Ηριδανός, 2011
 • Εισαγωγή στη μεταφυσική, εκδ. Αρμός, 2010
 • Η έννοια του χρόνου, εκδ. Ροές, 2009
 • Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής, εκδ. Ευρασία, 2009
 • “… Ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος…”, εκδ. Πλέθρον, 2008
 • Κτίζειν, κατοικείν, σκέπτεσθαι, εκδ. Πλέθρον, 2008
 • Η τέχνη και ο χώρος, εκδ. Ίνδικτος, 2006
 • Τι είναι μεταφυσική;, εκδ. Πατάκη, 1986