Υπαρξισμός

Friedrich Nietzsche

Γερμανός φιλόσοφος (1844-1900), θεωρείται από τους πρώτους υπαρξιστές. Οι κύριες ιδέες του Νίτσε περιλαμβάνουν “το θάνατο του Θεού” και επομένως την ευθύνη για τη ζωή μας και τη μοίρα μας, την “αιώνια επιστροφή”, την “αγάπη της μοίρας (amor fati)” τον “Υπεράνθρωπο”, τις μεταμορφώσεις του πνεύματος. Ο Νίτσε θεωρείται από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους, όχι μόνο για τον Υπαρξισμό, αλλά για την πορεία και την εξέλιξη της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψης.

Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και κυκλοφορήσει από διάφορες εκδόσεις.  Κάποια από τα πιο γνωστά είναι τα εξής:

  • Ανθρώπινο πολύ ανθρώπινο, 1878
  • Η Αυγή, 1881
  • Η χαρούμενη επιστήμη, 1882-1887. Μεταφράσθηκε επίσης υπό τον τίτλο “Η θεωρία του σκοπού της ζωής”
  • Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα, 1883-5.Έχει μεταφραστεί μεταξύ άλλων και από το Νίκο Καζαντζάκη
  • Πέρα από το καλό και το κακό, 1886
  • Ο Αντίχριστος, 1888. Ανάθεμα κατά του Χριστιανισμού.
  • Ίδε ο άνθρωπος, 1888
  • Η θέληση για δύναμη, 1901