Ψυχοθεραπεία

  

Ψυχοθεραπεία Online

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον ένα ακόμα εργαλείο και στον τομέα της ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία με τη χρήση του διαδικτύου είναι

  

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο την προσωπική σου ανάπτυξη μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους.​​ Η ομαδική δουλειά θα

  

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο, μέσα από την οποία ο θεραπευόμενος έχει

 

Τι είναι Ψυχοθεραπεία

Πολλά από αυτά που γνωρίζει το ευρύ κοινό για την ψυχοθεραπεία προέρχονται είτε από τον κινηματογράφο, είτε από “στόμα σε

 

Τι δεν είναι Ψυχοθεραπεία

Αντίθετα με μία άποψη που παρουσιάστηκε κυρίως μέσω του κινηματογράφου, η ψυχοθεραπεία δεν είναι ένα χόμπι ή μία ενασχόληση για

 

Ποιός προσφέρει Ψυχοθεραπεία/ Ο Ρόλος του Ψυχοθεραπευτή

Η Ψυχοθεραπεία προσφέρεται μόνο από εξειδικευμένους στο είδος τους Ψυχοθεραπευτές. Ένας Ψυχοθεραπευτής μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Ψυχίατρος που έχει